Νίκος Βραχνής

Image

RCOG BPS

Το σεμινάριο βασικών πρακτικών δεξιοτήτων του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (BPS-RCOG) έχει σχεδιαστεί για να «μυήσει» ασκούμενους και νέους μαιευτήρες-γυναικολόγους σε ασφαλείς χειρουργικές τεχνικές και μαιευτικές δεξιότητες, σε ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον προσομοίωσης.

Image
WPPB Image Addons