Νίκος Βραχνής

Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή

Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή

Οι πιο διαδεδομένες θεραπείες όσον
 αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι:

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Επαγωγή ωορηξίας

Ενδομήτρια σπερματέγχυση

Ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

Διακολπική ωοληψία

Εξωσωματική Γονιμοποίηση – In Vitro Fertilisation (IVF)

Μικρογονιμοποίηση – Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

Εμβρυομεταφορά

Διατήρηση Γονιμότητας

Προεμφυτευτική Γενετική Εξέταση

Κρυοσυντήρηση ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων

Χειρουργική Λήψη Σπέρματος

Η επαγωγή ωορρηξίας αποτελεί μια επιλογή για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες με διαταραχές ωορρηξίας(π.χ.σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών). Περιλαμβάνει τη χορήγηση ορμονικών δισκίων ή ενέσιμων φαρμάκων, τα οποία ξεκινούν τη δεύτερη ή τρίτη μέρα του κύκλου. Στη συνέχεια περίπου την 7η με 10η ημέρα του κύκλου διενεργείται διακολπικό υπερηχογράφημα με στόχο την εκτίμηση των ωοθυλακίων και τον καθορισμό της ιδεατής ώρας της επαφής ή της σπερματέγχυσης. Η διάρκεια της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με την αιτία της υπάρχουσας διαταραχής. 

Ενδομήτρια σπερματέγχυση

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι μια απλή και ανώδυνη μέθοδος για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία προτιμάται σε περιπτώσεις που δεν έχει διαγνωσθεί κάποια πολύ σοβαρή αιτία υπογονιμότητας. Κατά τη σπερματέγχυση το επεξεργασμένο σπερματοζωάριο τοποθετείται απευθείας στην ενδομήτρια κοιλότητα, μέσω ενός καθετήρα εντός 24ωρών από την ωορρηξία (φυσική ή επαγώμενη). Το αποτέλεσμα ελέγχεται μετά από 2 εβδομάδες με τη διενέργεια τεστ εγκυμοσύνης στα ούρα ή με μέτρηση των επιπέδων της β-hCG στο αίμα. 

Ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

Η ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών είναι μια διαδικασία κατά την οποία ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία περιλαμβάνουν την χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων με στόχο τη διέγερση των ωοθηκών και την παραγωγή επαρκούς αριθμού ωοθυλακίων. Η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης των ωοθυλακίων, αλλά κυμαίνεται περίπου στις 12-14 ημέρες. Ο ρυθμός ανάπτυξης αξιολογείται με την πραγματοποίηση υπερηχογραφήματος και αιματολογικών εξετάσεων.

Μικρογονιμοποίηση – Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

Η μικρογονιμοποίηση είναι μια διαδικασία που ενδείκνυται σε περιπτώσεις υπογονιμότητας ανδρικής αιτιολογίας και σε ιστορικό αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την επιλογή ενός σπερματοζωαρίου και την έγχυση του απευθείας στο ωάριο, με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο η αλληλεπίδραση μεταξύ του ωαρίου και του σπέρματος παρακάμπτεται και σχηματίζονται έμβρυα.

Διατήρηση Γονιμότητας

Διατήρηση γονιμότητας συνιστάται σε άνδρες ή γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τη γονιμότητά τους ,όπως σε περιπτώσεις καρκίνου ή σε αυτοάνοσα νοσήματα, αναφέρει ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ.Νικόλαος Βραχνής. Η κατάψυξη ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύου αποτελεί μια εναλλακτική λύση σε ασθενείς που από προσωπική επιλογή καθυστερούν τη σύλληψη.

Χειρουργική Λήψη Σπέρματος

Η τεχνική αυτή διενεργείται σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση λήψη του σπέρματος, σε περιπτώσεις στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και σε ύπαρξη απόφραξης των σωληναρίων που προωθούν το σπέρμα κατά την εκσπερμάτωση (κληρονομικές παθήσεις, ιστορικό λοιμώξεων ή χειρουργικών επεμβάσεων). Οι 3 κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη χειρουργική λήψη του σπέρματος είναι οι εξής:

•Διαδερμική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα (PESA)

•Αναρρόφηση σπέρματος από τους όρχεις (TESA)

•Ανοιχτή βιοψία όρχεων και λήψη σπέρματος (TESE)