Νίκος Βραχνής

ALSG

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ALSG (Advanced Life Support in Gynecology) ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2011, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το Σεμινάριο ALSG διοργανώνεται σε τακτά διαστήματα από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος. Στόχος του προγράμματος ALSG είναι οι συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν με επιτυχία το Σεμινάριο και να είναι σε θέση να διαχειριστούν γυναικολογικά επείγοντα περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την ζωή ή την γονιμότητα μιας γυναίκας.

Το Σεμινάριο διαρκεί 2 μέρες και δίνει έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση. Βοηθά τους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση των γυναικολογικών περιστατικών με την χρήση αλγορίθμων, οι οποίοι πραγματικά «σώζουν» την στιγμή του επείγοντος. Οι συμμετέχοντες εκτελούν ιατρικές πράξεις σε προπλάσματα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Επιπλέον συμμετέχουν σε συζητήσεις περιστατικών, προσομοιώσεις συμβουλευτικής και συζητήσεις προβολών videos καθώς και σε διαδραστικές διαλέξεις.

Το Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου έχει συγγραφεί από ομάδα Ελλήνων γυναικολόγων και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού επείγοντος. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με προαιρετική εξέταση. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, ενώ στους επιτυχόντες της εξέτασης απονέμεται πιστοποίηση.