Νίκος Βραχνής

Μαιευτική 

Μαιευτική

Η Μαιευτική αποτελεί ιατρικό τομέα που επικεντρώνεται στη διαχείριση της κύησης, του τοκετού και της λοχείας. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγείας και του καλώς έχειν τόσο της μέλλουσας μητέρας όσο και του εμβρύου. Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ.Νικόλαος Βραχνής μεριμνά για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, διαφυλάσσοντας στο βέλτιστο δυνατό βαθμό την υγεία κάθε γυναίκας που τον εμπιστεύεται αλλά και του εμβρύου της.

Προγεννητική φροντίδα

Η προγεννητική φροντίδα ξεκινά τυπικά με την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης και συνεχίζεται μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Ο
πρωταρχικός στόχος είναι η παρακολούθηση της υγείας της μέλλουσας μητέρας και του εμβρύου με:

•Τακτικούς ελέγχους με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας της μητέρας και της ανάπτυξης του εμβρύου

•Παροχή συμβουλευτικής για διάφορα θέματα όπως η διατροφή, η οποία είναι κρίσιμη κατά
 τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συχνά απαιτείται συνταγογράφηση συμπληρωμάτων διατροφής όπως το φολικό οξύ
και ο σίδηρος για την πρόληψη ελλείψεων.

•Υπερηχογραφήματα για την αξιολόγηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης
και τον εντοπισμό χρωμοσωμικών και ανατομικών ανωμαλιών.

•Εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο παθήσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έμβρυο
και τη μητέρα, όπως ο διαβήτης κύησης ή η προεκλαμψία.

•Γενετικό έλεγχο, ο οποίος προσφέρει πληροφορίες σχετικά με γενετικές διαταραχές και συγγενείς ανωμαλίες.

Προγεννητική φροντίδα

Η προγεννητική φροντίδα ξεκινά τυπικά με την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης και συνεχίζεται μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η παρακολούθηση της υγείας της μέλλουσας μητέρας και του εμβρύου με:

•Τακτικούς ελέγχους με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας της μητέρας και της ανάπτυξης του εμβρύου

•Παροχή συμβουλευτικής για διάφορα θέματα όπως η διατροφή, η οποία είναι κρίσιμη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συχνά απαιτείται συνταγογράφηση συμπληρωμάτων διατροφής όπως το φολικό οξύ και ο σίδηρος για την πρόληψη ελλείψεων.

•Υπερηχογραφήματα για την αξιολόγηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης
και τον εντοπισμό χρωμοσωμικών και ανατομικών ανωμαλιών.

•Εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο παθήσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έμβρυο και τη μητέρα, όπως ο διαβήτης κύησης ή η προεκλαμψία.

•Γενετικό έλεγχο, ο οποίος προσφέρει πληροφορίες σχετικά με γενετικές διαταραχές και συγγενείς ανωμαλίες.

Μαιευτική κι εκτίμηση κύησης υψηλού κινδύνου

Ο εντοπισμός κάποιας παθολογίας κύησης είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη παρέμβαση και τη διαχείριση πιθανών επιπλοκών. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία της μητέρας, το ιατρικό ιστορικό και οι επιλογές του τρόπου ζωής.

Τοκετός

Κατά τη διάρκεια του τοκετού, σκοπός είναι η επιτυχής διαχείριση όλων των σταδίων του, η παρακολούθηση της εξέλιξης και η λήψη κλινικών αποφάσεων που προστατεύουν την υγεία της μέλλουσας μητέρας και του εμβρύου. Αρχικά, παρακολουθείται ο καρδιακός ρυθμός του εμβρύου και οι μητρικές συσπάσεις, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση υποξικών εμβρύων, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια τόσο της μητέρας όσο και του μωρού. Αυτές οι αξιολογήσεις βοηθούν τον μαιευτήρα να αποφασίσει πότε θα παρέμβει, είτε μέσω επίσπευσης περάτωσης του τοκετού, είτε μέσω της απόφασης διενέργειας καισαρικής τομής, μειώνοντας τις περιγεννητικές και νεογνικές επιπλοκές.

Κατά τη διάρκεια του τοκετού, πολλές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα, ειδικά όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ.Νικόλαος Βραχνής, αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία του, είναι σε θέση να λάβει δράση, εξισορροπώντας τους κινδύνους και τα οφέλη των διαφόρων παρεμβάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή μεταξύ ενός φυσικού τοκετού και διαφόρων μορφών παρέμβασης με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και τις συγκεκριμένες συνθήκες του τοκετού. 

Φροντίδα μετά τον τοκετό

Μετά τον τοκετό, οι γυναίκες υφίστανται αρκετές εβδομάδες σωματικής αποκατάστασης. Σε αυτή τη φάση, παρέχεται καθοδήγηση για τη διαχείριση κοινών ζητημάτων όπως ο πόνος, τα προβλήματα γαλουχίας και τυχόν αιμορραγία. Επίσης, η επίβλεψη της αρχικής φροντίδας του νεογνού είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η κατάσταση της υγείας τόσο της μητέρας όσο και του μωρού είναι σταθερή.