Νίκος Βραχνής

BLSO

Το πρόγραμμα BLSO (Basic Life Support in Obstetrics) έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη διαχείριση του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και του μαιευτικού επείγοντος μέσα από την ομοιογένεια των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, που έρχονται σε επαφή με το περιστατικό στη σημείο που συμβαίνει, όπως είναι διασώστες, το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, των επαγγελμάτων περιγεννητικής φροντίδας και πολλών άλλων. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα BLSO έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει:

 -Γενικούς Ιατρούς

 -Νοσηλευτές

 -Φοιτητές ιατρικής και μαιευτικής*

 -Βοηθούς ιατρών, νοσηλευτών και μαιών

 -Επαγγελματίες οι οποίοι φτάνουν πρώτοι στο πεδίο έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, διασώστες ΕΚΑΒ

 -Επαγγελματίες που ασχολούνται με την προνοσοκομειακή φροντίδα, όπως οι βοηθοί μητρότητας**

 -Εθελοντές πολίτες**

 -Πρώτους ανταποκριτές προ-νοσοκομειακής περίθαλψης και προσωπικό έκτακτης ανάγκης

*Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου BLSO είναι προαπαιτούμενη για τους φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν την πιστοποίηση ALSO

** Υπό προϋποθέσεις

Αποκτήστε τις  γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αντιδράσετε άμεσα και αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού τοκετού με μαιευτικό επείγον το οποίο χρήζει προ-νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το μονοήμερο Σεμινάριο BLSO, το οποίο έχει σχεδιαστεί βάση του Προγράμματος ALSO® (Advanced Life Support in Obstetrics), προσφέρει σταθμούς πρακτικών δεξιοτήτων (hands-on workstations), πρακτικούς  αλγορίθμους και συζητήσεις βάσει υποθέσεων που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ομαδικής εργασίας. Η προ-νοσοκομειακή αναζωογόνηση, η διακομιδή προς την πλησιέστερη νοσοκομειακή περίθαλψη μπορούν να βελτιωθούν όταν η προνοσοκομειακή φροντίδα παρέχεται με στοχευμένη εξειδίκευση.

Όλα τα μαθήματα προσφέρονται από εγκεκριμένους εκπαιδευτές και περιλαμβάνουν ποικίλα προπλάσματα και υλικά για συνεχή χρήση και εντύπωση των ειδικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατανοήσουν φεύγοντας οι εκπαιδευόμενοι. Έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους πρώτους ανταποκριτές και όσους πρόκειται να βρεθούν λόγω επαγγελματικής ιδιότητας με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βοηθήσουν σε ένα φυσιολογικό τοκετό με επείγουσες μαιευτικές καταστάσεις.