Νίκος Βραχνής

ECCO

Το Σεμινάριο Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία στη Μαιευτική καλύπτει τη διαχείριση και πρακτική εξάσκηση μαιευτικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το Σεμινάριο αυτό αποτελείται αποκλειστικά από βασικά workshops σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού και τη διαχείριση σχετικών θεραπειών θέλοντας να αντιμετωπίσει μια σειρά συνθηκών και καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα και κρίσιμη φροντίδα από σοβαρές αιμορραγίες, αναπνευστικές και χειρουργικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ενισχυμένη φροντίδα μητρότητας (EMC) είναι ένα νέο πρότυπο φροντίδας πέρα από τη φυσιολογική φροντίδα μητρότητας για γυναίκες με ιατρικά ή χειρουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Επικεντρωνόμαστε στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης και στη βελτιστοποίηση της περίθαλψης.