Νίκος Βραχνής

Ο κίνδυνος για πρόωρο τοκετό μπορεί να υπολογιστεί με την μέτρηση του τραχήλου της μήτρας κατά την διάρκεια της 20ης έως και της 24ης εβδομάδας της κύησης με διακολπικό υπερηχογράφημα.
Το γυναικολογικό ιστορικό της εγκύου (παθήσεις τραχήλου, χειρουργικές επεμβάσεις στον τράχηλο) καθώς και το ιστορικό πρόωρου τοκετού σε προηγούμενη κύηση, αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί πρόωρος τοκετός στην παρούσα κύηση.
Η εξέταση συνήθως εκτελείται στην ίδια εβδομάδα με την υπερηχογραφική εξέταση της ανατομίας του εμβρύου (Β΄ επιπέδου). Η κεφαλή των υπερήχων τοποθετείται στον κόλπο της εγκύου και ακολουθεί η εξέταση του τραχήλου της μήτρας.

Η μέτρηση του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη μέθοδο για να προβλεφθεί τυχόν πρόωρος τοκετός. Είναι ασφαλής, ευρέως αποδεκτή, αξιόπιστη και με καλά αποτελέσματα, που έχουν επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες. Μήκος τραχήλου της μήτρας άνω των 15 χιλιοστών, δηλώνει χαμηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό.

Κατά την υπερηχογραφική εκτίμηση του τραχήλου εκτός από την μέτρηση του μήκους γίνεται και έλεγχος για τυχόν παρουσία ανωμάλων αγγείων στο έσω στόμιο του τραχήλου (προδρομικά αγγεία). Η ύπαρξη αυτού του ευρήματος είναι χρήσιμη για την καλύτερη επιλογή του τρόπου τοκετού. Την υπερηχογραφική αυτή εκτίμηση διενεργεί με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ. Νικόλαος Βραχνής.