Νίκος Βραχνής

ALSO

Τo πρόγραμμα ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics) διοργανώνει πρακτικά σεμινάρια που βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση μαιευτικών επειγόντων περιστατικών. Επίσης το πρόγραμμα διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών, επιστημονικές συναντήσεις εκπαιδευτών πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου, στρογγυλές τράπεζες ή και πρακτικές ασκήσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.

Το πρόγραμμα και τα σεμινάρια ALSO ξεκίνησαν στις ΗΠΑ το 1991. Σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες χιλιάδων επαγγελματιών υγείας που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μαιευτικά επείγοντα περιστατικά και οργανώνονται από την Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών (AAFP).  Το Ελληνικό πρόγραμμα ALSO ξεκίνησε το 2002 και διοργανώνεται τακτικά στην Ελλάδα και την Κύπρο από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος.

Στόχος του προγράμματος ALSO είναι οι συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο και να είναι σε θέση να διαχειριστούν επείγουσες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας.

Το σεμινάριο διαρκεί 2 ημέρες και ωφελεί όσους ασχολούνται με την περίθαλψη της μητέρας και του νεογνού. Περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, προσομοιώσεις συμβουλευτικής, προβολές videos και πρακτικές ασκήσεις σε προπλάσματα και μυϊκό ιστό. Χρησιμοποιεί επίσης μνημονικούς κανόνες (ακρωνύμια / αλγορίθμους) οι οποίοι πραγματικά «σώζουν» σε μαιευτικά επείγοντα περιστατικά.

Το σεμινάριο τελειώνει με προαιρετική γραπτή και προφορική εξέταση. Το πιστοποιητικό της Αμερικανικής Ακαδημίας απονέμεται στους επιτυχόντες και των δύο εξετάσεων, ενώ οι λοιποί εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα σεμινάρια ALSO δεν αμείβονται για το χρόνο που αφιερώνουν.