Νίκος Βραχνής

Η εξέταση με υπερηχογράφημα β επιπέδου καλό είναι να εκτελείται σε ηλικία κυήσεως 20-23 εβδομάδων. Ο κύριος σκοπός του είναι ο λεπτομερής έλεγχος της εμβρυικής ανατομίας.
Άλλα πλεονεκτήματά που προσφέρει η εξέταση με υπερηχογράφημα β επιπέδου είναι:
• Η αποκάλυψη ανατομικών δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για χρωμοσωμιακές ανωμαλίες.
• Ο έλεγχος της ομαλής ενδομήτριας ανάπτυξης.
• Ο προσδιορισμός της θέσης του πλακούντα.
• Η εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού.
• Η πρώιμη ανίχνευση συνδρόμου υποκλοπής σε δίδυμες μονοχοριακές κυήσεις.
• Ο λεπτομερής έλεγχος της καρδιάς των εμβρύων των οποίων η αυχενική διαφάνεια βρέθηκε αυξημένη στο α΄ τρίμηνο.
• Η εκτίμηση της ροής των μητριαίων αγγείων και η κατάταξη της κύησης σε υψηλού κινδύνου (επί παθολογικών ροών) για εμφάνιση υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης ή προεκλαμψίας, πράγμα που απαιτεί την εντατικότερη παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.


Πρέπει να γνωρίζετε ότι με αυτό το υπερηχογράφημα, το οποίο εκτελεί με επιτυχία ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ. Νικόλαος Βραχνής, ανιχνεύονται πολλές συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου αλλά όχι όλες. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι μια φυσιολογική εξέταση με υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να έχει το έμβρυο κάποια σοβαρή συγγενή ανωμαλία χωρίς όμως να τον εξαλείφει. Ακόμα και στα πιο έμπειρα χέρια είναι δυνατόν να διαφύγουν ανωμαλίες είτε γιατί αυτές δεν ήταν ορατές κατά το χρόνο εκτέλεσης του υπερηχογραφήματος β΄ επιπέδου, είτε γιατί η φύση τους είναι τέτοια ώστε να είναι εξαιρετικά δυσδιάγνωστες, είτε γιατί για αντικειμενικούς λόγους π.χ. παχύσαρκη έγκυος, (κακή εμβρυακή θέση κα.) κατέστη μη δυνατή η διάγνωσή τους.
Εάν στο υπερηχογράφημα βρεθεί κάποια ανωμαλία η ενημέρωση του ζευγαριού γίνεται από τον εκτελέσαντα την εξέταση εξειδικευμένο ιατρό σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό. Είναι δυνατόν το υπερηχογράφημα να χρειαστεί να επαναληφθεί μετά πάροδο ολίγου χρόνου και από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών και να απαιτηθεί και η συμβολή άλλων ειδικοτήτων (π.χ. γενετιστή, παιδοκαρδιολόγου, νεογνολόγου, παιδοχειρουργού κ.α).
Κατωτέρω παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας συγγενών ανωμαλιών και η πιθανότητα αυτές οι ανωμαλίες να διαγνωσθούν με το υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου:

Το φύλο του εμβρύου ανιχνεύεται σωστά σε ποσοστό 95%.