Με πρωτοβουλία και προσωπική προσπάθεια του Καθηγητή Νικολάου Βραχνή το Σεμινάριο Βασικής εκπαίδευσης της Διεθνούς Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία (ISUOG) πραγματοποιείται ετησίως στην Ελλάδα. Αφετηρία αποτέλεσε η επιτυχημένη διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου της Εταιρείας στην Ελλάδα το 2018, του οποίου Πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής. Στο Σεμινάριο αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από 60 και πλέον χώρες, ενώ παρέχεται η δυνατότητά παρακολούθησής του και διαδικτυακά από απόσταση.

Image