Νίκος Βραχνής

Με πρωτοβουλία και προσωπική προσπάθεια του Καθηγητή Νικολάου Βραχνή το Σεμινάριο Βασικής εκπαίδευσης της Διεθνούς Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία (ISUOG) πραγματοποιείται ετησίως στην Ελλάδα. Αφετηρία αποτέλεσε η επιτυχημένη διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου της Εταιρείας στην Ελλάδα το 2018, του οποίου Πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής. Στο Σεμινάριο αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από 60 και πλέον χώρες, ενώ παρέχεται η δυνατότητά παρακολούθησής του και διαδικτυακά από απόσταση.

Image