Νίκος Βραχνής

To υπερηχογράφημα Doppler ή triplex (μελέτη ροής των αγγείων) είναι ένας από τους σημαντικούς δείκτες της καλής κατάστασης του εμβρύου.
O έλεγχος Doppler είναι η μελέτη της ροής των αγγείων σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως αρκεί η μέτρηση των χαρακτηριστικών ροής της ομφαλικής αρτηρίας και φλέβας του εμβρύου αλλά μπορεί να χρειαστεί να ελεγχούν και άλλα αγγεία του εμβρύου όπως:
• η μέση εγκεφαλική αρτηρία και
• ο φλεβώδης πόρος, κ.α.
Η εξέταση Doppler περιλαμβάνει και τον έλεγχο της ροής των μητριαίων αγγείων της εγκύου.
Η ανάλυση Ντόπλερ συνδυάζεται με μετρήσεις που εκτιμούν την σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και το περιβάλλον του, όπως:
• η μέτρηση της κεφαλής, της κοιλίας και του μηρού του εμβρύου
• η μέτρηση του αμνιακού υγρού
• ο έλεγχος του πλακούντα
• η κινητικότητα του εμβρύου
• ο έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου καθώς και άλλων συστημάτων.

Το υπερηχογράφημα Doppler είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης, σε προβληματική ανάπτυξη εμβρύου, σε προεκλαμψία και γενικά σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία επιπλοκής στην εγκυμοσύνη.
Η ύπαρξη υψηλών αντιστάσεων στις μητριαίες αρτηρίες έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας, πρόωρης αποκόλλησης του πλακούντα και ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης (χαμηλό βάρος) του εμβρύου .
Πως γίνεται η εκτίμηση της ροής των αγγείων;
Σε αυτή την περίπτωση ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ. Νικόλαος Βραχνής χρησιμοποιεί διάφορους δείκτες που υπολογίζονται από την ροή του αίματος μέσα στα εξεταζόμενα αγγεία του εμβρύου και της μητέρας. Οι δείκτες αυτοί είναι :
• RI (δείκτης αντίστασης )
• PI (δείκτης παλμικότητας )
Τιμές των δεικτών Doppler που ξεπερνούν τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές για την ηλικία κυήσεως δηλώνουν αυξημένες αντιστάσεις.
Τι σημαίνει η παρουσία αυξημένων αντιστάσεων στις μητριαίες αρτηρίες;
Η έγκυος θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά κλινικά και υπερηχογραφικά για την πιθανή εκδήλωση προεκλαμψίας ή ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης εμβρύου. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι μόνο σε ένα ποσοστό 30%- 35% των εγκύων με αυξημένες αντιστάσεις στις μητριαίες θα παρουσιάσουν τις παραπάνω νόσους.