Νίκος Βραχνής

Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Νίκος Βραχνής είναι Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Aρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Υπεύθυνος Μονάδας Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής, Ευγενίδειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ (Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2010 – 2014)

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος (2011-2015)

Ο Αν. Καθηγητής Νίκος Βραχνής είναι εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Eλληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Eταιρείας (Ταμίας, 2009 – 2011, 2012 – 2014)

Εκλεγμένο Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Eλληνικής Eταιρείας Παιδικής και Nεανικής Γυναικολογίας (Ταμίας, 2014)

ALSO (UK) – Advanced Life Support in Obstetrics – Advisory Faculty

ALSO (USA) – Advanced Life Support in Obstetrics – Advisory Faculty

Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (Associate Editor in Chief) Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology (HJOG)

Επιστημονικός Υπεύθυνος έκδοσης Κατευθυντήριων Οδηγιών, Συναινέσεων Ασθενών και Φυλλαδίων ενημέρωσης κοινού της ΕΜΓΕ.

Διοικητικό Έργο

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής έχει εκλεγεί σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης σε ιατρικούς οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς.

  • ALSO International Advisory Board Member. Σύμβουλος μετά από εκλογή στο Διεθνές Πρόγραμμα Ανάνηψης στην Μαιευτική ALSO και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Συμβούλιο ALSO από το 2003 μέχρι σήμερα.
  • ALSO(UK) Advisory Board Member. Σύμβουλος μετά από εκλογή στο Βρετανικό Πρόγραμμα Ανάνηψης στην Μαιευτική ALSO από το 2004 μέχρι σήμερα.
  • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης»
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου «Η Αγία Τριάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΜΓΕ (06/2015)
  • ISUOG Educational Committee Member. Μέλος του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology). To ISUOG είναι η παγκόσμια επιστημονική εταιρεία για την Υπερηχογραφία στην Μαιευτική και Γυναικολογία. Μέλος από το 2017 ως σήμερα.
  • ISUOG Basic Training Task Force. Μέλος της Επιτροπής (2017 ως σήμερα).
  • ISUOG Patient Leaflet Task Force. Μέλος της Επιτροπής (2016 ως σήμερα).