Νίκος Βραχνής

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ), παρήγαγε τις συναινέσεις ασθενών, που μπορείτε να δείτε και να λάβετε από τη λίστα που ακολουθεί ⇓