Νίκος Βραχνής

Image

Ο Νικόλαος Βραχνής είναι ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος που αποσκοπεί να συγκεντρώσει γύρω της όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σχετικά με θέματα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία. Η σύστασή της ήρθε σαν επιστέγασμα μιας δεκαετούς επιτυχημένης πορείας διοργάνωσης ολοκληρωμένων σεμιναριών, στα οποία ήδη έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 1.200 επαγγελματίες υγείας (μαιευτήρες, μαίες, γενικοί ιατροί, ιατροί ΕΚΑΒ, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, κα), έτσι που κάθε αίθουσα τοκετού και ΤΕΠ στην Ελλάδα, να έχει τουλάχιστο έναν πιστοποιημένο τέτοιο επαγγελματία. Η τεκμηριωμένη και συστηματικοποιημένη  γνώση αντιμετώπισης των επειγόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτική και ασφαλή αντιμετώπισή τους.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής με εξαιρετικές διδακτικές δεξιότητες έχει οργανώσει και είναι επιστημονικός υπεύθυνος για περισσότερα από 150 Σεμινάρια στην Μαιευτική και Γυναικολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο και έχει διδάξει προσωπικά σε όλα. Έχει επίσης μια βαθιά επιρροή στη σύγχρονη κλινική πρακτική και μέσω της διδασκαλίας του και των πιστοποιήσεων που έχει δώσει σε χιλιάδες άτομα που δουλεύουν στα μαιευτήρια και έχει τυποποιήσει τις διαδικασίες  για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στα μαιευτήρια και τις αίθουσες τοκετών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει επίσης τυποποιήσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση γυναικολογικών επειγόντων περιστατικών. Οι μαιευτήρες και οι μαίες  έχοντας πιστοποιηθεί από αυτόν κατόπιν εξετάσεων σε πρακτικές δεξιότητες εργάζονται σήμερα στις περισσότερες αίθουσες τοκετών και των δύο χωρών.

Image