Νίκος Βραχνής

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Reader) Μαιευτικής και Ιατρικής Εμβρύου στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου St George’s, όπου διατελεί και ως Επίτιμος Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογίας (Honorary Consultant) στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Είναι, ακόμη, πρόεδρος και μέλος διεθνών επιτροπών και συμβουλίων, μεταξύ άλλων στην ISUOG που εδρεύει στο Λονδίνο, στην Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών (AAFP) (Σύμβουλος ALSO), στον Ιατρικό Σύλλογο του Ηνωμένου Βασιλείου (General Medical Council) και στην Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτικής Γυναικολογίας (DFFP RCOG) στο Λονδίνο.

Τον Φεβρουάριο 2020 κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG) του Ηνωμένου Βασιλείου του απονεμήθηκε ο υψηλότερος τίτλος του Κολλεγίου, αυτός του Επίτιμου Εταίρου (Fellowship Honoris Causa) “για την αφοσίωσή του και τα εξαιρετικά του επιτεύγματα στην υγεία των γυναικών”.