Νίκος Βραχνής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-ALSO

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του. Η σύστασή της ήρθε σαν επιστέγασμα μιας δεκαετούς επιτυχημένης πορείας διοργάνωσης ολοκληρωμένων σεμιναρίων, στα οποία έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 2000 επαγγελματίες υγείας (μαιευτήρες, μαίες, γενικοί ιατροί, ιατροί ΕΚΑΒ, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι και άλλοι), έτσι ώστε σε κάθε αίθουσα τοκετών και ΤΕΠ στην Ελλάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας σε επείγοντα Μαιευτικά και Γυναικολογικά περιστατικά. Η τεκμηριωμένη και συστηματικοποιημένη γνώση αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτική και ασφαλή αντιμετώπισή τους.

Το πρόγραμμα ALSO διοργανώνει σεμινάρια που βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση μαιευτικών επειγόντων περιστατικών. Τα σεμινάρια αυτά ξεκίνησαν στις ΗΠΑ το 1991 και η «ελληνική διοργάνωση» είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Καθηγητή Νικολάου Βραχνή. Το σεμινάριο διαρκεί 2 μέρες, περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, προσομοιώσεις συμβουλευτικής, προβολές videos και πρακτικές ασκήσεις σε προπλάσματα και μυικό ιστό. Χρησιμοποιεί μνημονικούς κανόνες, ακρωνύμια και αλγορίθμους, οι οποίοι πραγματικά «σώζουν» σε περίπτωση επείγοντος. Το εγχειρίδιο που δίδεται αποτελεί μετάφραση του πρωτοτύπου στα ελληνικά με επιμέλεια του υπευθύνου των σεμιναρίων Νικολάου Βραχνή. Το σεμινάριο τελειώνει με προαιρετική γραπτή και προφορική εξέταση και η πιστοποίηση απαιτεί υψηλό σκορ σε αμφότερες τις διαδικασίες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-ALSG

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ALSG ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2011, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Νικολάου Βραχνή, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του οι συμμετέχοντες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για την διαχείριση γυναικολογικών επειγόντων περιστατικών που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή ή τη γονιμότητα μιας γυναίκας. Το εγχειρίδιο που δίδεται στους συμμετέχοντες έχει συγγραφεί από Έλληνες καταξιωμένους γυναικολόγους, υπό την τελική επιμέλεια του υπευθύνου των σεμιναρίων Νικολάου Βραχνή. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να επεκταθεί η αποδοχή της ελληνικής αυτής πρωτοβουλίας στο εξωτερικό.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-BLSO

Το σεμινάριο BLSO έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη διαχείριση του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και του μαιευτικού επείγοντος, μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων οι οποίοι έρχονται πρώτοι σε επαφή με το περιστατικό, όπως το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (διασώστες ΕΚΑΒ, πυροσβέστες), των επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας και πολλών άλλων ακόμα, όπως φοιτητών ιατρικής, νοσηλευτικής και μαιευτικής και βοηθούς αυτών. Ο Καθηγητής έχει διδάξει προσωπικά σε όλα τα σεμινάρια μέχρι σήμερα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-ICOG

Ο Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του. Η σύστασή της ήρθε σαν επιστέγασμα μιας δεκαετούς επιτυχημένης πορείας διοργάνωσης ολοκληρωμένων σεμιναρίων, στα οποία έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 2000 επαγγελματίες υγείας (μαιευτήρες, μαίες, γενικοί ιατροί, ιατροί ΕΚΑΒ, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι και άλλοι), έτσι ώστε σήμερα σε κάθε αίθουσα τοκετών και ΤΕΠ στην Ελλάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας. Η τεκμηριωμένη και συστηματικοποιημένη γνώση αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτική και ασφαλή αντιμετώπιση τους.

Η ομάδα εκπαιδευτών των σεμιναρίων της Εταιρείας εμπλουτίζεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις και παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο εκπαιδευτών. Για να επιλεγεί κάποιος ως εκπαιδευτής απαιτείται εκ μέρους του η επίδειξη υψηλού αισθήματος συνεργασίας, κατανόηση της σημασίας των διαδραστικών πρακτικών συνεδριών και υψηλή βαθμολογία στις διαδικασίες αξιολόγησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-RCOG BPS

Το σεμινάριο βασικών πρακτικών δεξιοτήτων του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (BPS-RCOG) έχει σχεδιαστεί για να «μυήσει» ασκούμενους και νέους μαιευτήρες-γυναικολόγους σε ασφαλείς χειρουργικές τεχνικές και μαιευτικές δεξιότητες, σε ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον προσομοίωσης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΜΓΕ-ISUOG BT COURSE

Με πρωτοβουλία και προσωπική προσπάθεια του Καθηγητή Νικολάου Βραχνή το Σεμινάριο Βασικής εκπαίδευσης της Διεθνούς Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία (ISUOG) πραγματοποιείται ετησίως στην Ελλάδα. Αφετηρία αποτέλεσε η επιτυχημένη διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου της Εταιρείας στην Ελλάδα το 2018, του οποίου Πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής. Στο Σεμινάριο αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από 60 και πλέον χώρες, ενώ παρέχεται η δυνατότητά παρακολούθησής του και διαδικτυακά από απόσταση.