Νίκος Βραχνής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Νικόλαος Βραχνής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Από το 2003 όπου ανήκε στο δυναμικό της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ως επιστημονικός συνεργάτης, συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση εκτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής με διαλέξεις στο υποχρεωτικό μάθημα της Μαιευτικής Γυναικολογίας, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και επί κλίνης συζήτηση περιστατικών. Παράλληλα, δίδαξε και στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Παιδική Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός». Έχει διδάξει έκτοτε μεγάλο αριθμό σειρών φοιτητών ιατρικής και μαιευτικής και υπήρξε πολλές φορές υπεύθυνος εκπαίδευσης και αξιολόγησής τους, κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής τους εκπαίδευσης.

Εκτός αυτού, έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και μαιών στην Κύπρο και στη Μεγάλη Βρετανία. Από το Φεβρουάριο του 2017 κατέχει τη θέση του Honorary Consultant in Obstetrics and Fetal Medicine (Επίτιμος Διευθυντής Μαιευτικής και Ιατρικής του Εμβρύου) στη Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου και στο Μαιευτήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής St. George’s στο Λονδίνο. Εκεί συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Κλινικής εφαρμόζοντας έναν ολιστικό τρόπο εκπαίδευσης με την χρήση όχι μόνο διαλέξεων και σεμιναρίων αλλά και την χρήση της μάθησης βασισμένης σε νόσους ασθενών (PBL).