Νίκος Βραχνής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών εργασιών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής συμμετέχει ενεργά σε τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα, στο ΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», στο ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης», στο ΠΜΣ «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση» και στο ΠΜΣ  «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».