Νίκος Βραχνής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων, σπέρματος ή και εμβρύων αποτελεί μια λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις νοσημάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα όπως είναι ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα και άλλα νοσήματα. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια λύση όταν ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν είναι εύκολος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα δείγματα μέσω ειδικών διαδικασιών αποθηκεύονται σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης στο εργαστήριο. Υπάρχει 24ωρη αυστηρή παρακολούθηση των συνθηκών αποθήκευσης, ώστε να εντοπιστεί η παραμικρή αλλαγή στη θερμοκρασία αποθήκευσης και να αποτραπεί οποιαδήποτε αλλοίωση των αποθηκευμένων δειγμάτων. Την κρυοσυντήρηση ωαρίων οργανώνει με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Δρ. Νικόλαος Βραχνής.