Νίκος Βραχνής

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι Συντονιστής της Μονάδας Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013, ενώ νωρίτερα εργάστηκε ως ιατρός της Μονάδας (2007 – 2012).

Η Μονάδα αυτή περιλαμβάνει τόσο την Κλινική Μονάδα, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό περιστατικών στο εξωτερικό της ιατρείο και διεκπεραιώνει χειρουργικά όλο το φάσμα των γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο. 

Η Κλινική Μονάδα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στη γυναίκα και τη μητέρα, που βασίζονται στην τεκμηριωμένη άσκηση της ιατρικής και λειτουργεί στο πλαίσιο της ασφάλειας ενός νοσοκομείου με διαφορετικές ειδικότητες, ένα ιδανικό περιβάλλον για μια γυναίκα να εμπιστευτεί τον εαυτό της ή την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της.

Η Μονάδα διαθέτει ειδικά προηγμένα μηχανήματα υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητα διακοιλιακής και διακολπικής 3D/4D απεικόνισης, Doppler, κολποσκόπιο ευρέως πεδίου, σετ αμνιοπαρακέντησης ή τροφοβλάστης, σετ λήψης επιχρίσματος κατά Παπανικολάου, και καλλιέργειας κολπικών υγρών, πλήρη ψηφιακή υποστήριξη, τήρηση ηλεκτρονικών ιστορικών και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής προσφοράς που χαρακτηρίζει το συντονιστή της Μονάδας Καθηγητή Ν. Βραχνή, η Μονάδα συνεργάστηκε από την εποχή ενάρξεως της λειτουργίας της, με το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τους Ιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή».