Νίκος Βραχνής

Ο Νικόλαος Βραχνής έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και μαιών στην Κύπρο και στη Μεγάλη Βρετανία. Από το Φεβρουάριο του 2017 κατέχει τη θέση του Honorary Consultant in Obstetrics and Fetal Medicine (Επίτιμος Διευθυντής Μαιευτικής και Ιατρικής του Εμβρύου) στη Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου και στο Μαιευτήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής St. George’s στο Λονδίνο.

Εκεί συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Κλινικής εφαρμόζοντας έναν ολιστικό τρόπο εκπαίδευσης με την χρήση όχι μόνο διαλέξεων και σεμιναρίων αλλά και την χρήση της μάθησης βασισμένης σε νόσους ασθενών (PBL).