Νίκος Βραχνής

Ο Νικόλαος Βραχνής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Από το 2003 όπου ανήκε στο δυναμικό της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ως επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση εκτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής με διαλέξεις στο υποχρεωτικό μάθημα της Μαιευτικής Γυναικολογίας, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και επί κλίνης συζήτηση περιστατικών.

Παράλληλα, δίδαξε και στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Παιδική Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός». Έχει διδάξει μεγάλο αριθμό σειρών φοιτητών ιατρικής και μαιευτικής και υπήρξε πολλές φορές υπεύθυνος εκπαίδευσης και αξιολόγησής τους στις εξετάσεις του μαθήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας, κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής τους εκπαίδευσης.