Νίκος Βραχνής

Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στο βασικό διαγνωστικό υπερηχογράφημα, το υπερηχογράφημα Doppler και τις τεχνικές 3D-4D απεικόνισης στο πεδίο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Το υπερηχογράφημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης μαιευτικής και γυναικολογικής φροντίδας. Είναι αναγκαίο οι υπερηχογραφιστές να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες που ενισχύονται μέσω τις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και του κλινικού ελέγχου των περιστατικών που διαχειρίζονται. Η φιλοσοφία του Συντονιστή και έμπειρου και καταρτισμένου στα θέματα ιατρικής εκπαίδευσης Καθηγητή Νικολάου Βραχνή είναι να προσφέρει μία ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία με αντικείμενο μελέτης το υπερηχογράφημα. Η εμπειρία, η γνώση και η συνέπεια τόσο του ίδιου όσο και των Εκπαιδευτών αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Image