Νίκος Βραχνής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

O Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση ειδικευομένων της Μαιευτικής Γυναικολογίας τόσο στην Ελλάδα (Αρεταίειο, Αττικό) όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο (St George’s Foundation NHS Trust - Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου και Αίθουσα Τοκετών). Έχει συνεισφέρει ενεργά στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων με την πραγματοποίηση διαλέξεων και στην εκμάθηση των απαραίτητων πρακτικών δεξιοτήτων (μαθήματα επί κλίνης ασθενούς, αίθουσα τοκετών και χειρουργική τράπεζα).

Έχει διδάξει πολλές γενεές ειδικευόμενων μαιευτήρων-γυναικολόγων κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους. Υπήρξε πολλές φορές υπεύθυνος εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καθώς και σταθερό μέλος της επιτροπής προετοιμασίας τους, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου για λήψη τίτλου ειδικότητας. Η μετεκπαίδευσή του και η πλούσια εμπειρία του σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης εγγυάται το επίπεδο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η συσπείρωση και συνεχής παρουσία μεγάλου αριθμού νέων συναδέλφων γύρω του κατά τη διάρκεια και μετά την υποχρεωτική τους εκπαίδευση μαρτυρεί την αξία του εκπαιδευτικού του έργου.