Νίκος Βραχνής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf

Σε περιπτώσεις που το απόθεμα ή η ποιότητα των ωαρίων καθώς και η ποσότητα και η ποιότητα των σπερματοζωαρίων δεν επαρκεί ώστε να πραγματοποιηθεί σύλληψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρήση γενετικού υλικού (ωάρια, σπερματοζωάρια ή και εμβρύου) από δωρητές. Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά ωαρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που η θεραπεία με εξοσωματική γονιμοποίηση δεν ενδείκνυται.

Εάν η δημιουργία εμβρύων με το γενετικό υλικό από τα μέλη ενός ζευγαριού δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή ή σε περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας, η δωρεά εμβρύων αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση.