Νίκος Βραχνής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf

Έλεγχος Γονιμότητας για Γυναίκες – Διερεύνηση του Γυναικείου Παράγοντα

Η υπογονιμότητα ενός ζευγαριού μπορεί να οφείλεται είτε αποκλειστικά σε κάποιον ανδρικό ή γυναικείο παράγοντα, είτε σε συνδυασμό και των δύο. Ο έλεγχος της πραγματικής αιτίας της υπογονιμότητας απαιτεί τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και τη διενέργεια ορισμένων εξετάσεων.

1) Εξετάσεις αίματος – Ορμονολογικός έλεγχος

Οι εξετάσεις αίματος συνεισφέρουν στην εκτίμηση των ωοθηκικών εφεδρειών και των επιπέδων των ορμονών που επηρεάζουν τη γονιμότητα

 • FSH (Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη)
 • LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη)
 • Ε2 (Οιστραδιόλη
 • AMH (Αντιμυλλέριος ορμόνη)
 • PRL (Προλακτίνη)
 • TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη )
 • β-hCG (Βήτα-ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη) όταν διαπιστωθεί εγκυμοσύνη

2) Απεικόνιση – Υπερηχογραφία

Με την πραγματοποίηση διακοιλιακού ή διακολπικού υπερηχογραφήματος 2D/3D εκτιμάται το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα η ανατομία της μήτρας, η ενδομήτρια κοιλότητα, οι ωοθήκες, καθώς και η ανατομία της λεκάνης. Αξιολογείται επίσης η κύηση, εφόσον αυτή διαπιστωθεί.

3) Ενδοσκόπηση

α) Διαγνωστική υστεροσκόπηση: Κατά την εξέταση αυτή ένα μικρό υστεροσκόπιο εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου στη μήτρα με στόχο τη διερεύνηση της ενδομήτριας κοιλότητας

β) Διαγνωστική λαπαροσκόπηση: Αποτελεί χειρουργική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την άμεση επισκόπηση της κοιλιακής χώρας και των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της γυναίκας, μέσω πραγματοποίησης μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα.

4) Υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία – HyCoSy (Hystero-Contrast-Salpinography)

Η HyCoSy αποτελεί μια εξέταση που συμβάλλει στη λεπτομερή διερεύνηση της ενδομήτριας κοιλότητας και των σαλπίγγων. Κατά την HyCoSy αλατούχο νερό διέρχεται μέσω του τραχήλου της μήτρας στο εσωτερικό της και απεικονίζεται η κοιλότητά της. Στη συνέχεια εκχύεται χρωστική για τον έλεγχο της βατότητας των σαλπίγγων. Η απεικόνιση γίνεται μέσω υπερηχοτομογράφου. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στην υστεροσαλπιγγογραφία, στην οποία όμως, η απεικόνιση γίνεται μέσω της λήψης ακτινογραφιών.

Έλεγχος Ανδρικού Παράγοντα Υπογονιμότητας

Μια ποικιλία εξετάσεων απαιτείται για τη διερεύνηση της υπογονιμότητας στον άνδρα. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

1) Διερεύνηση σπέρματος

α) Σπερμοδιάγραμμα: αποτελεί μια από τις πρώτες και τις πιο απαραίτητες εξετάσεις για τη διερεύνηση της υπογονιμότητας. Σε αυτή, ελέγχονται ο αριθμός, η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων

β) Άλλες εξετάσεις:

 • Μικροβιολογικός έλεγχος – Καλλιέργεια σπέρματος: Έλεγχος για πιθανότητα λοιμώξεων
 • Γενετικός έλεγχος: Έλεγχος επιπέδων κατακερματισμού του DNA του σπέρματος για την αξιολόγηση της γενετικής του ακεραιότητας
 • Εξέταση ούρων: Αποκλεισμός παλινδρόμησης σπέρματος

2) Εξετάσεις αίματοςΟρμονολογικός έλεγχος

Οι εξετάσεις διερευνούν πιθανή ορμονική δυσλειτουργία η οποία μπορεί μα επιδρά τόσο στην παραγωγή του σπέρματος όσο και στη σεξουαλική λειτουργία.

 • FSH (ωοθυλακίοτρόπος ορμόνη )
 • LH (ωχρινοτρόπος ορμόνη)
 • Τεστοστερόνη
 • PRL (προλακτίνη)
 • TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη )

3) Απεικόνιση

 • Υπερηχογράφημα όρχεων
 • Μαγνητικής τομογραφία (MRI)