Νίκος Βραχνής

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέλος τριμελούς/επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε διδακτορικές διατριβές). Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι επιβλέπων στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούν πρωτότυπες έρευνες, παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση για την εξασφάλιση της σωστής διεκπεραίωσης της έρευνας, συγγραφής και δημοσίευσης.