Νίκος Βραχνής

Η ενασχόλησή του Καθηγητή Νικόλαου Βραχνή με την έρευνα στην Ελλάδα αρχίζει το 2002 στην Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με την μελέτη του αμνιακού υγρού. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αφορά παράγοντες (μεσολαβητές) φλεγμονής, κυτοκίνες, ορμόνες στο αμνιακό υγρό σε έμβρυα που γεννήθηκαν είτε πρόωρα, είτε παρουσίασαν διαταραχές της ανάπτυξής τους (υπολειπόμενη, μακροσωμία) ή διαγνώστηκαν με σύνδρομα. Το δεύτερο κύριο πεδίο ενασχόλησής του αφορά την φλεγμονή στην Μαιευτική και Γυναικολογία, ενώ το τρίτο κύριο πεδίο της έρευνάς του αφορά τα Μαιευτικά Επείγοντα Περιστατικά κατά τον τοκετό. Επίσης τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το πεδίο της Ιατρικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι γνωστός, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως εξαιρετικός ερευνητής, και το δημοσιευμένο έργο του, με περισσότερες από 150 δημοσιευμένες μελέτες σε αγγλόφωνα περιοδικά μετά από διαδικασία κρίσης. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 3400 αναφορές του ονόματός του σε δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων. Η έρευνά του έχει ζωτική σημασία για την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου της φλεγμονής στο αμνιακό υγρό και γενικότερα στη φλεγμονή των ιστών στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους, αν θέλετε να ανατρέξετε σε δημοσιευμένα ερευνητικά άρθρα του.

Image
Image
Image