Νίκος Βραχνής

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντάκτης 35 κατευθυντήριων οδηγιών και συναινέσεων  της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Εταιρείας και το έργο αυτό έχει αναγνωριστεί από το ΚΕΣΥ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες του κ. Βραχνή χρησιμοποιούνται και από την Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία και την Ελληνική και Κυπριακή Δικαιοσύνη σε περιστατικά ιατρονομικής φύσεως.

Ο Καθηγητής Νίκος Βραχνής είναι Πρόεδρος και μέλος διεθνών επιτροπών και συμβουλίων, μεταξύ άλλων στην ISUOG, στην Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών (AAFP) (Σύμβουλος ALSO), στον Ιατρικό Σύλλογο του Ηνωμένου Βασιλείου (General Medical Council) και στην Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού του Bασιλικού Κολλεγίου Mαιευτικής Γυναικολογίας (DFFP RCOG) στο Ηνωμένο Βασίλειο.