Νίκος Βραχνής

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής ανήκε από το 2003 στο δυναμικό της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής, συμμετέχοντας ενεργά στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικευόμενων γυναικολόγων, μαιών και ιατρών άλλων ειδικοτήτων. Συμμετείχε επιπλέον και με παρουσιάσεις και σχολιασμό στις ενδοκλινικές συναντήσεις και τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, και η εκεί παρουσία του και η συμμετοχή του στις εργασίες της κλινικής ολοκληρώθηκε, το 2018.
Βιβλία που εξέδωσε για το Αρεταίειο είναι το Εγχειρίδιο στην Ιατρική Εκπαίδευση (2005), που αποτελεί εγχειρίδιο εκπαίδευσης της Κλινικής και συμπεριλήφθηκε και στις δύο επιτυχείς αιτήσεις της Κλινικής (το 2005 και το 2011), για πιστοποίησή της ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στην Μαιευτική και Γυναικολογία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG), και έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Έχει επίσης συνεπιμεληθεί την έκδοση του “Η Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ” (2006). Η έκδοση αυτή στο πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής επιχειρεί να φωτίσει το μεγάλο έργο και προσφορά της Κλινικής στην γυναίκα, την εκπαίδευση, και την έρευνα για έναν αιώνα (1906-2006).