Νίκος Βραχνής

Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Νικόλαος Βραχνής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντονιστής της Μονάδας Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Καθηγητής μάλιστα διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο.

Είναι επίσης Επίτιμος Διευθυντής (Honorary Consultant) Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St George’s Foundation NHS Trust στο Λονδίνο, ένα τριτοβάθμιο κέντρο με 15.000 παραπομπές (referrals) εμβρυομητρικής ιατρικής και 7000 τοκετούς ετησίως.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής έχει συμβάλει σημαντικά με το ακαδημαϊκό του έργο στην ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει διδάξει σε τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ και στις δύο χώρες έχει διοργανώσει πρακτικά σεμινάρια, έχει εισαγάγει την χρήση προσομοίωσης στην ιατρική εκπαίδευση στην μαιευτική και γυναικολογία. Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος (convenor) διεθνών οργανισμών για την Ελλάδα και Κύπρο [Αμερικανική Ακαδημία AAFP (Επείγοντα στη Μαιευτική), Διεθνής Εταιρεία Υπερήχων ISUOG (Υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία), Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτικής Γυναικολογίας RCOG-UK (Βασικές Πρακτικές Δεξιότητες στη Μαιευτική και Γυναικολογία).

Διδακτικό έργο στην Ελλάδα

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας
Διδακτικό έργο στην Ελλάδα – Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Αθηνών στην Μαιευτική και Γυναικολογία
  • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Μαιευτική και Γυναικολογία
  • Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
  • Πρόγραμμα ALSO και πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
  • Πρόγραμμα ALSG
  • “Instructor Course in Obstetrics and Gynecology – ICOG”
  • Κλινικά Σεμινάρια Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Διδακτικό έργο στην Μεγάλη Βρετανία

Φεβρουάριος 2017 – σήμερα, Honorary Consultant in Obstetrics Gynecology and Fetal Maternal Medicine (Διευθυντής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής) στη Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου και στο μαιευτήριο (Αίθουσα Τοκετών) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής St. George’s, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Κλινικής.

Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Σχολής της Μεγ. Βρετανίας, αλλά και το 2001-2002 ως Senior Registrar, εκπαίδευση ειδικευομένων στην Μαιευτική και Γυναικολογία και Μαιών. Πρόγραμμα ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics) ως εκπαιδευτής στην Μεγάλη Βρετανία.

Διδακτικό έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η ενασχόλησή του καθηγητή με το πρόγραμμα ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics) ως εκπαιδευτής στις ΗΠΑ του έδωσε τον Ιανουάριο του 2009 την ευκαιρία να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ιατρούς σε σεμινάριο ALSO στην πολιτεία της Νότια Ντακότα.