Νίκος Βραχνής

Σύντομη Περιγραφή του Ερευνητικού Έργου

Η ενασχόλησή μου με την έρευνα στην Ελλάδα αρχίζει το 2002 στην Β΄Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με την μελέτη του αμνιακού υγρού.Η μελέτη αφορά Παράγοντες (Μεσολαβητές) Φλεγμονής στο Αμνιακό Υγρό και τον πρόωρο τοκετό.

Το 2005 ολοκλήρωσα με Άριστα τη Διδακτορική Διατριβή σχετικά με τους μοριακούς παράγοντες φλεγμονής και τον πρόωρο τοκετό.

Το δεύτερο κύριο πεδίο ενασχόλησής μου αφορά την Φλεγμονή στην Μαιευτική και Γυναικολογία και υπάρχει μια σειρά μελετών και δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και αφορούν παθήσεις, όπως η Ενδομητρίωση, το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και τον Καρκίνο Ενδομητρίου και το ρόλο μοριακών παραγόντων φλεγμονής.

Το τρίτο κύριο πεδίο της έρευνάς μου τα Επείγοντα Περιστατικά στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

Είμαι επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού προγράμματος Μαιευτικών Επειγόντων Περιστατικών (ALSO - GR), το οποίο μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από εκατοντάδες επαγγελματίες Υγείας. Επίσης έχω εκδόσει βιβλίο με τίτλο "Μαιευτικά Επείγοντα" (Εκδόσεις Λίτσας).

Επιπλέον από το 2011 έχω δημιουργήσει και είμαι υπεύθυνος και του Ελληνικού προγράμματος Γυναικολογικών Επειγόντων Περιστατικών (ALSG - GR), το οποίο έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής εκατοντάδες επαγγελματίες Υγείας. Παράλληλα εκδόθηκε και το βιβλίο μου με τίτλο "Γυναικολογικά Επείγοντα" (Εκδόσεις Λίτσας).

Επίσης τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το πεδίο της Ιατρικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης ειδικά στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Είμαι υπεύθυνος του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία (ICOG). Επιπλέον υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια σχετικά με την εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο.

Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζοντας τις δραματικές επιπτώσεις της Οικονομικής κρίσης στο χώρο της Υγείας και της Εκπαίδευσης έχω μελετήσει συστηματικά τις επιπτώσεις της και υπάρχει μια σειρά δημοσιεύσεών στο θέμα αυτό.

Στον τομέα της Ενδοκρινολογίας και ιδιαίτερα στην Εμμηνόπαυση έχω μια σειρά μελετών τόσο κλινικο-εργαστηριακών όσο και ανασκόπησης και η ευρεία απήχησή τους αποδεικνύεται από τον σημαντικό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών που έχουν λάβει. Επιπλέον τα ερευνητικά μου τα ενδιαφέροντα επεκτείνονται και στη διερεύνηση μοριακών μηχανισμών και φλεγμονωδών παραγόντων στην εμμηνόπαυση.

Ερευνητικά Κέντρα / Εργαστήρια που διεξάγεται η έρευνα

Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Μαιευτική-Γυναικολογική Μονάδα και Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

Πρόγραμμα έκφρασης των γονιδίων του σηματοδοτικού μονοπατιού Notch σε πλακούντες, 10.000 Ευρώ

Συμμετοχή σε κλινικά πρωτόκολλα και προγράμματα

7 πρωτόκολλα που εγκρίθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Αρεταίειου Νοσοκομείου