Νίκος Βραχνής

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΥΕΣ
Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για την έγκυο "Εγκυμοσύνη και  Κορωνοϊός (COVID-19)", το οποίο παρήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Βραχνή ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και μπορείτε να λάβετε σε μορφή pdf εδώ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΕΜΓΕ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19) ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο Λοίμωξη από Κορωνοϊό (COVID-19)
στην Κύηση, το οποίο παρήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Βραχνή ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και μπορείτε να λάβετε σε μορφή pdf εδώ

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19

Δείτε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την εφαρμογή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού σε περιπτώσεις περιστατικών με νόσο covid-19. Η σωστή εφαρμογή και απόρριψη του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας είναι σημαντική, για αποφυγή μόλυνσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος.
Για να παρακολουθήσετε το video, πατήστε εδώ 

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19
Ενημερωθείτε για την σωστή διαμόρφωση ειδικού χώρου και τα υπόλοιπα βήματα για την αφαίρεση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού σε περιπτώσεις περιστατικών με νόσο covid-19. Η σωστή εφαρμογή και απόρριψη του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας είναι σημαντική, για αποφυγή μόλυνσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του περιβάλλοντος.
Για να παρακολουθήσετε το video, πατήστε εδώ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WEBINAR) ΕΕΜΓΕ «ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 1»
Δείτε το πρώτο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), που απαντά σε ερωτήματα, όπως: - Πως πρέπει να οργανώσετε την κλινική ή το ιατρείο σας; - Τι πρέπει να γνωρίζει ο Μαιευτήρας, η Μαία, ο εξειδικευμένος στην Εμβρυομητρική Ιατρική και άλλοι επαγγελματίες υγείας;
Για να παρακολουθήσετε το video, πατήστε εδώ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WEBINAR) ΕΕΜΓΕ «ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 2»
Δείτε το δεύτερο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), που απαντά σε ερωτήματα, όπως: - Τι συνέβη στην Ουχάν και πως αντιμετωπίστηκε; - Πως οργανωνόμαστε και ποιες κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθούμε;
Για να παρακολουθήσετε το video, πατήστε εδώ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WEBINAR) ΕΕΜΓΕ «ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 3»
Δείτε το τρίτο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), που απαντά σε ερωτήματα, όπως: - Covid-19 και θηλασμός. Ποιες οι προϋποθέσεις; - Προγεννητική φροντίδα. Ποιες κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθούμε;
Για να παρακολουθήσετε το video, πατήστε εδώ